Vés al contingut (premeu Retorn)

Què és iLabViR?

iLabViR és un projecte de recerca i d’innovació educativa que consisteix en el desenvolupament experimental d’una plataforma d’interoperabilitat per al foment, difusió, explotació i gestió de laboratoris virtuals i remots, per a la realització de pràctiques reals a distància i experiments online, amb accés remot a través d’Internet, de matèries científiques i tecnològiques.

Integració de Laboratoris Virtuals i Remots de la UPC

Es pretén implementar una plataforma altament escalable i flexible que permeti integrar diferents tipus de laboratoris virtuals i remots, amb independència de la tecnologia emprada per cadascun d’ells, així com possibilitar-ne la incorporació dins d’una plataforma d’eLearning com ara Moodle.

La seva configuració i estructura flexible, modular i escalable, ha de permetre també la realització d’aquestes pràctiques i experiments in-situ de manera presencial.

Es pretén, a més, estudiar-ne, analitzar-ne i avaluar-ne la utilitat en l’àmbit educatiu, la viabilitat pràctica, l’impacte pedagògic i la resposta per part de l’alumnat i del professorat.

També és objecte d’aquest projecte proposar un recurs d’innovació educativa i de grans perspectives de futur, determinar els avantatges que aquest sistema pot aportar en els diferents nivells educatius i detectar els possibles problemes i inconvenients que pugui presentar.

Aquest projecte, “Plataforma de interoperabilidad para laboratorios universitarios” (ref. TSI-020110-2009-432), està finançat pel subprograma Avanza I+D de la Secretaria de Estado de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.