Vés al contingut (premeu Retorn)

Característiques d'iLabViR

Les característiques principals i més destacades de la plataforma iLabViR són les següents:

 • Plataforma versàtil, modular i flexible, adaptable a diferents tipus de pràctiques i experiments, que integra recursos docents de diferent naturalesa i desenvolupats per equips diferents sobre plataformes diverses.
 • Sistema altament escalable (independent de les diferents tecnologies que pugui integrar) que permet, de manera accessible i senzilla, la incorporació de diferents experiments i pràctiques, i la replicació d’aquests, per possibilitar l’accés simultani a un nombre variable d’usuaris.
 • Plataforma fàcilment ampliable sense necessitat de modificar tota l’estructura preexistent, atès que disposa d’una arquitectura i una configuració modular flexible escalable.
 • Sistema adaptable a entorns e-learning a través de plataformes tipus Moodle o altres.
 • Proporciona una accés segur i robust, amb gestió de recursos i reserves, així com registre d’activitats per poder dur a terme activitats d’avaluació.
 • Configuració adaptada a diferents tipus d’usuaris i complementada amb materials didàctics.
 • Tecnologia informàtica amb una arquitectura per a sistemes d’altes prestacions que suporta l’accés a un gran nombre d’usuraris simultanis, de manera ordenada i organitzada.
 • Utilització de programari lliure i de codi obert.
 • Sistema apte, tant per a l’ús presencial com remot, permetent la realització de pràctiques in-situ que poden ser completades o continuades amb pràctiques remotes.
 • Sistema econòmic. Alguns laboratoris remots inclouen una part comuna, reutilitzable i de baix cost, en la qual s’insereixen els dissenys específics que poden ser elaborats pels propis centres educatius.
 •  Sistema autònom amb baixes necessitats de manteniment que pot estar operatiu de manera permanent.
 • Sistema obert que possibilita i afavoreix el treball cooperatiu, promou la col·laboració entre centres educatius i admet l’aportació de noves pràctiques.
 • Entorn distribuït, amb accés TCP/IP a les diverses pràctiques. En alguns laboratoris cada placa de control i experimentació té assignada una adreça IP única, la qual cosa permet que puguin estar ubicades físicament en qualsevol lloc del món i, no obstant això, formar part de la mateixa plataforma virtual del laboratori remot.